Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Rusko-český slovník

rd. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

Un dictionnaire russe-tchèque

V provolání o vyučování ruštině na našich školách, kterým jsme zahájili letošní ročník, je položen důraz na potřebu vhodných pomůcek pro učení ruštině. Jsme rádi, že můžeme upozorniti, že po stránce lexikografické jsou požadavky ty nyní plně uspokojeny, a to právě vyšlým Rusko-českým slovníkem L. Kopeckého (str. 1370, za Kč 160, váz. 180). Slovník ten vyšel jako první svazek Sbírky slovníků jazyků slovanských, kterou za součinnosti Slovanského ústavu v Praze vydává Československá grafická Unie. Podrobný slovník Kopeckého obsahuje prvně u nás i slovní poklad dnešní ruštiny, takže dobře umožňuje četbou soudobé literatury krásné i odborné; zabírá hojně i frazeologii. Doplňuje jej hutná popisná mluvnice spisovné ruštiny.

Slovo a slovesnost, ročník 3 (1937), číslo 3, s. 192

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v prosinci 1936 a v lednu a v únoru 1937

Následující Vilém Mathesius: Mluvní takt a některé problémy příbuzné