Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pokračování bibliografie české lingvistiky

Lumír Klimeš

[Kronika]

(pdf)

Продолжение библиографии чешской лингвистики / The bibliography of the Czech linguistic studies continued

Bývá osudem některých slibných projektů, že se po počátečním nadšení síly jejich tvůrců vyčerpají, zájem o věc časem pohasne a zbude pak pouhé torzo, marně čekající na dokončení. To však neplatí o Bibliografii české lingvistiky, o jejímž prvním svazku (1977) jsme zde referovali v r. 1981 (L. Klimeš, Bibliografie české lingvistiky 1977. SaS, 42, 1981, s. 175—176). Od té doby vyšly však už tři další svazky: M. Nováková - M. Tylová - Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1978. Praha 1980. — M. Nováková - M. Tylová - Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1980. Praha 1982. — M. Nováková - M. Tylová - Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1981. Praha 1983. Zde se budeme zabývat svazkem třetím a čtvrtým, vydanými v r. 1982 a 1983. Jsou dílem tří autorů, členů bibliografického kolektivu útvaru vědeckých informací Ústavu pro jazyk český ČSAV.

Věcné třídění bibliografie je i v těchto svazcích stejné jako v předcházejících. To velmi usnadňuje srovnávání i hledání a svědčí také o tom, jak promyšleně bylo původní třídění uspořádáno. Přibyla pouze jedna nová složka: 5.25 Textová lingvistika. Počet zaznamenaných bibliografických položek má značně stoupající tendenci.

Dva svazky nové bibliografie (za rok 1980, 1981) se od předcházejících liší formátem (A5, dříve A4). Zdá se, že to věci prospělo: s knihou se lépe manipuluje. Méně výrazný je však už rozdíl ve výši nákladu: v r. 1977 to bylo 150 výtisků, v r. 1978 200, v obou posledních svazcích 230. Že i toto zvýšení nákladu je malé a nestačí uspokojit všechny zájemce naše ani zahraniční, není třeba zdůrazňovat.

I poslední dva svazky bibliografie mají všechny znaky „tylovské“ školy: přesnost, důslednost, přehlednost, široký rozsah zdrojů informací, někdy i značně odlehlých, soustava [176]promyšlených odkazů na souvisící výklady, výstižně a maximálně zkoncentrované anotace. Po vyjití bibliografie za rok 1979 (Praha 1982) máme tak úplně zpracovánu novější bibliografii za l. 1977—1981. Bylo by žádoucí, aby bibliografická činnost dále postupovala dvěma směry: zaznamenala současnost (1982—1984) a zaplnila bibliograficky nejméně a s velkými mezerami zpracované období 1971—1976, neboť zde nám — na rozdíl od období před r. 1971 — ucelená a systematická bibliografie chybí.

Nové svazky české bibliografie jsou nesporně velkým přínosem pro vědeckou práci nejen v jazykovědné bohemistice, ale i v jazykovědě vůbec. Přejeme autorům i sobě, aby další díly vyšly v nákladu a konečně i v úpravě, které si dílo tak významné a všestranně užitečné právem zaslouží.

Slovo a slovesnost, ročník 46 (1985), číslo 2, s. 175-176

Předchozí Jaroslav Hubáček: III. plzeňská konference o slangu a argotu

Následující Jan Petr: Slovanské jazyky v díle Jacoba Grimma. K 200. výročí jeho narození