Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Praktický význam fonologie

Mts. (= Vilém Mathesius)

[Kronika]

(pdf)

-

Americký linguista Dr. Moris Swadesh z university visconsinské, který právě v Mexiku studuje indiánské jazyky a koná mezi Indiány kulturní práci, nám poslal dopis, z něhož vyjímáme toto dokumentární konstatování: „Užíváme fonologické abecedy zjednodušené vypuštěním velkých písmen a tímto způsobem psaní se nám daří naučit Indiány číst a psát v několika lekcích. Tím se řeší nanejvýš důležitý problém toho národa a zároveň to úžasně podněcuje vědecké bádání.“ Zpráva Dr. Swadeshe potvrzuje i z americké pevniny zkušenosti, které při zaznamenávání nezapsaných dosud jazyků učinili s metodou fonologickou badatelé britští v Africe a badatelé ruští v různých končinách sovětského Ruska.

Slovo a slovesnost, ročník 6 (1940), číslo 1, s. 64

Předchozí Stanislav Lyer: Pokus o českou mluvnici pro Italy

Následující Josef Vašica: Slovanská liturgie nově osvětlená Kijevskými listy