Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nový odborný slovník

Stanislav Lyer

[Kronika]

(pdf)

-

O obecný odborný slovník pokusil se O. Dubský v knize Česko-francouzský frazeologický slovník obchodní a technický (Praha, Čes. graf. unie 1940, 725 str.). Nejhojněji je v něm zastoupena terminologie obchodní; vedle ní i terminologie nejdůležitějších odvětví průmyslu, řemesel a techniky. Jazykový materiál, který je velmi bohatý, je roztříděn prakticky a přehledně se stanoviska funkčních jazyků; každý výraz je osvětlen nejčastějším spojením, souslovím, vazbou nebo i celou větou vzatou z prakse. Francouzské ekvivalenty jsou vhodně voleny, přesně vystihují obsah českého hesla; v některých případech bylo nutno překonat veliké potíže, obzvláště tam, kde šlo o různé systémy v organisaci nebo výrobě. Za klad slovníku pokládáme neologismy, které jsou ve slovnících neprávem opomíjeny. K bibliografii připojujeme ještě: F. Petr, Slovník obchodní korespondence v pěti jazycích (Praha, Beaufort, 1939) a E. Dolenský, Šestijazyčný plynárenský slovník, (Praha, Plynárenské sdružení, 1939). Z nedopatření bychom uvedli tato: pohraniční je frontalier nebo frontière a ne frontier, ère: thesaurace je thésaurisation, a ne thésauration; vymazovací kvitance je quittance d’extinction, a ne quittance d’extension.

Slovo a slovesnost, ročník 6 (1940), číslo 3, s. 176

Předchozí P. T. (= Pavel Trost): Fonometrie

Následující Jindřich Honzl: Pohyb divadelního znaku