Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality

Jaroslav David

[Recenze]

(pdf)

František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 72 (2011), číslo 4, s. 301-306

Předchozí Hana Goláňová: Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011

Následující Jeroen Darquennes: Cornelia Hülmbauer – Eva Vetter – Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE