Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality

Jaroslav David

[Book reviews]

(pdf)

František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 72 (2011), number 4, pp. 301-306

Previous Hana Goláňová: Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011

Next Jeroen Darquennes: Cornelia Hülmbauer – Eva Vetter – Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE