Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Pavel Kosek

[Recenze]

(pdf)

Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 2, s. 151-156

Předchozí Jaroslav Štichauer: Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale

Následující Jiří Nekvapil: How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch