Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Pavel Kosek

[Book reviews]

(pdf)

Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 2, pp. 151-156

Previous Jaroslav Štichauer: Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale

Next Jiří Nekvapil: How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch