Časopis Slovo a slovesnost
en cz

How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch

Jiří Nekvapil

[Kronika]

(pdf)

How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 2, s. 157-158

Předchozí Pavel Kosek: Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Následující Anna Holečková: Slavistická konference o interakci