Časopis Slovo a slovesnost
en cz

How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch

Jiří Nekvapil

[Chronicles]

(pdf)

How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 2, pp. 157-158

Previous Pavel Kosek: Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

Next Anna Holečková: Slavistická konference o interakci