Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Vít Dovalil

[Kronika]

(pdf)

Second International Language Management Symposium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 73 (2012), číslo 3, s. 232-235

Předchozí Jiří Nekvapil: Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky

Následující Jana Hoffmannová: Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů