Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Vít Dovalil

[Chronicles]

(pdf)

Second International Language Management Symposium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 73 (2012), number 3, pp. 232-235

Previous Jiří Nekvapil: Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky

Next Jana Hoffmannová: Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů