Časopis Slovo a slovesnost
en cz

F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges

Robert Adam

[Recenze]

(pdf)

F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 75 (2014), číslo 1, s. 59-64

Předchozí Miroslav Valeš: Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru

Následující Irena Bogoczová: Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność