Časopis Slovo a slovesnost
en cz

F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges

Robert Adam

[Book reviews]

(pdf)

F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 1, pp. 59-64

Previous Miroslav Valeš: Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru

Next Irena Bogoczová: Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność