Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze

Jakub Kopecký, Kamila Smejkalová

[Kronika]

(pdf)

3rd International Language Management Symposium in Prague

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 75 (2014), číslo 2, s. 156-160

Předchozí Mirjam Friedová, Eva Hajičová: Odešel velký lingvista i vzácný člověk

Následující Andrea Hudousková, Eva Flanderková, Barbara Mertins, Kristýna Tomšů: Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií