Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze

Jakub Kopecký, Kamila Smejkalová

[Chronicles]

(pdf)

3rd International Language Management Symposium in Prague

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 2, pp. 156-160

Previous Mirjam Friedová, Eva Hajičová: Odešel velký lingvista i vzácný člověk

Next Andrea Hudousková, Eva Flanderková, Barbara Mertins, Kristýna Tomšů: Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií