Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace

Kamila Mrázková

[Recenze]

(pdf)

Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 75 (2014), číslo 3, s. 220-226

Předchozí Božena Bednaříková: O Komárkově teorii morfologie

Následující Wolfgang U. Dressler: In celebration of Prof. Daneš’s 95th birthday