Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace

Kamila Mrázková

[Book reviews]

(pdf)

Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 3, pp. 220-226

Previous Božena Bednaříková: O Komárkově teorii morfologie

Next Wolfgang U. Dressler: In celebration of Prof. Daneš’s 95th birthday