Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference o jazyku a superdiverzitě

Marián Sloboda

[Kronika]

(pdf)

Conference on language and superdiversity

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 75 (2014), číslo 3, s. 230-237

Předchozí Zdena Palková: Fonetická zastavení Františka Daneše

Následující Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti „Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav“