Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference o jazyku a superdiverzitě

Marián Sloboda

[Chronicles]

(pdf)

Conference on language and superdiversity

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 75 (2014), number 3, pp. 230-237

Previous Zdena Palková: Fonetická zastavení Františka Daneše

Next Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti „Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav“