Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Redakční poznámka

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Prosíme své čtenáře, aby omluvili, že z výrobních důvodů má Kronika v tomto čísle jinou úpravu.

Slovo a slovesnost, ročník 41 (1980), číslo 4, s. 351

Předchozí Zdeňka Hrušková: Americký příspěvek ke kongruenci v ruštině

Následující Marie Těšitelová: Ke kvantitativní analýze textu