Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Redakční poznámka

[Notice]

(pdf)

-

Prosíme své čtenáře, aby omluvili, že z výrobních důvodů má Kronika v tomto čísle jinou úpravu.

Slovo a slovesnost, volume 41 (1980), number 4, p. 351

Previous Zdeňka Hrušková: Americký příspěvek ke kongruenci v ruštině

Next Marie Těšitelová: Ke kvantitativní analýze textu