Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Časopis pro moderní filologii

[Sdělení redakce]

(pdf)

Časopis pro moderní filologii

Po dvacetileté přestávce, kdy ČMF vycházel jen jako krátká příloha časopisu Philologica Pragensia, byl v roce 1991 Časopis pro moderní filologii obnoven jako samostatný lingvistický časopis a pokračoval svým 73. ročníkem (byl založen r. 1911). V ČMF vycházejí původní články, rozhledy, recenze, zprávy o odborných konferencích atd. Vychází dvakrát ročně, česky (slovensky) s cizojazyčným resumé. V intencích moderního pohledu na jazyk ČMF přináší jednak příspěvky z germánské, románské a slovanské filologie, jednak poskytuje široký prostor novým výzkumným metodám mezioborového charakteru; zaměřuje se také na výzkum jazykových kontaktů v oblasti psaného a mluveného jazyka ve smyslu kontrastivní lingvistiky a kontrastivní teorie textu, včetně translatologie a tlumočení. ČMF je určen širokému okruhu zájemců o otázky jazyka, učitelům cizích jazyků, studentům filologických oborů i širší odborné veřejnosti.

Z obsahu prvních tří čísel:

K lingvistické tematice PLK klasického období, Bádání o kategorii určenosti v jazyce, Prostupnost paradigmat v němčině, Německá substantivní kompozita a implicitnost, Výpověď a autorizace, K problematice časové kategorie, K typologickým shodám a rozdílům ve struktuře účelových vět některých evropských jazyků, Rétorická modifikácia funkčných parametrov povrchových štruktúr v anglickom odbornom prehovore, K otázkám překladu disjunktů z angličtiny, K překladatelským problémům v anglické dětské řeči, Charakteristika a pojmenování postav v literárním díle z hlediska překladu, K přesnému rozboru překladu básnického textu, K překladatelské praxi Pavla Eisnera, Vývojové tendence v psycholingvistice, Informační model ve vývoji psycholingvistiky, K možnostem výzkumu kultury řeči.

Slovo a slovesnost, ročník 53 (1992), číslo 4, s. 282

Předchozí Eva Macháčková: K jednotlivým typům transformací v češtině

Následující Jiřina Stachová: Metafora podle J. R. Searla a Maxe Blacka