Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vážení čtenáři, vážení předplatitelé,

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

jistě jste si všimli, že cena našeho časopisu se v posledních letech neměnila. Bohužel nás okolnosti nutí k tomu, abychom i my reagovali na neustálý růst cen papíru a zvyšování výrobní ceny časopisů vydávaných Ústavem pro jazyk český, a proto jsme nuceni – po dlouhých odkladech – zvýšit cenu jednoho čísla na 30 Kč. I tak zůstáváme závislí na dotacích Akademie věd.

 

Věříme, že naši situaci pochopíte a zůstanete našemu časopisu věrni i nadále.

 

Zároveň Vás chceme informovat, že od roku 1997 chceme přejít na lépe fungující systém distribuce, a proto bychom byli rádi, kdybyste v průběhu roku 1996 zaslali svoji objednávku na rok 1997 na adresu

 

Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, 118 51 Praha 1,

 

aby Vaše předplatné mohlo pokračovat.

 

Redakce Slova a slovesnosti

Slovo a slovesnost, ročník 57 (1996), číslo 2, s. 159

Předchozí Ludmila Uhlířová: Nový časopis o kvantitativní lingvistice

Následující Objednací lístek