Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Daniela Slančová

[Recenze]

(pdf)

Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 3, s. 232-237

Předchozí Dita Frantíková: Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language

Následující Neil Bermel: V práci anglicky?