Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Daniela Slančová

[Book reviews]

(pdf)

Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 3, pp. 232-237

Previous Dita Frantíková: Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language

Next Neil Bermel: V práci anglicky?