Časopis Slovo a slovesnost
en cz

V práci anglicky?

Neil Bermel

[Kronika]

(pdf)

English at work: A report from the conference „English in Business and Commerce: Interactions and Policies“, Prague, March 22–23, 2014

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 3, s. 238-240

Předchozí Daniela Slančová: Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Následující Grammatyka Cžeska