Časopis Slovo a slovesnost
en cz

V práci anglicky?

Neil Bermel

[Chronicles]

(pdf)

English at work: A report from the conference „English in Business and Commerce: Interactions and Policies“, Prague, March 22–23, 2014

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 3, pp. 238-240

Previous Daniela Slančová: Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Next Grammatyka Cžeska