Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

Petr Nejedlý

[Recenze]

(pdf)

Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 4, s. 297-303

Předchozí Jiří Nekvapil: A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988

Následující Jaroslav David: Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny