Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

Petr Nejedlý

[Book reviews]

(pdf)

Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 4, pp. 297-303

Previous Jiří Nekvapil: A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988

Next Jaroslav David: Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny