Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Jaroslav David

[Recenze]

(pdf)

Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 4, s. 303-307

Předchozí Petr Nejedlý: Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

Následující Lisa Fairbrother: Memories of J. V. Neustupný