Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Irena Vaňková

[Recenze]

(pdf)

Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 77 (2016), číslo 1, s. 74-79

Předchozí Kamila Etchegoyen Rosolová: Michael Billig: Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

Následující Slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.