Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Irena Vaňková

[Book reviews]

(pdf)

Jana Bílková: Tautologie a kontradikce v češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 77 (2016), number 1, pp. 74-79

Previous Kamila Etchegoyen Rosolová: Michael Billig: Learn to Write Badly: How to Succeed in the Social Sciences

Next Slavnostní seminář u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Sgalla, DrSc., Dr.h.c.mult.