Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Životní jubileum Oldřicha Uličného

Josef Štěpán

[Kronika]

(pdf)

Oldřich Uličný turns 80

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 1, str. 94-96

Předchozí Jana Hoffmannová: Dialogy s Olgou Müllerovou