Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Životní jubileum Oldřicha Uličného

Josef Štěpán

[Chronicles]

(pdf)

Oldřich Uličný turns 80

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 1, pp. 94-96

Previous Jana Hoffmannová: Dialogy s Olgou Müllerovou

Next Pavel Šturm, David Lukeš: Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči