Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

Jana Hoffmannová

[Recenze]

(pdf)

Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 3, s. 254–260

Předchozí Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí

Následující Bohumil Fořt: Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda