Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

Jana Hoffmannová

[Book reviews]

(pdf)

Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 3, pp. 254–260

Previous Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí

Next Bohumil Fořt: Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda