Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen

Ondřej Slówik

[Recenze]

(pdf)

Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 4, s. 333-337

Předchozí Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová, Robert Kolár: Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji

Následující Ondřej Dufek: Soňa Schneiderová: Analýza diskurzu a mediální text