Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen

Ondřej Slówik

[Book reviews]

(pdf)

Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 4, pp. 333-337

Previous Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová, Robert Kolár: Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji

Next Ondřej Dufek: Soňa Schneiderová: Analýza diskurzu a mediální text