Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety

Vít Dovalil

[Kronika]

(pdf)

Pluricentric language and their non-dominant varieties

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 4, s. 353-356

Předchozí Jiří Mírovský: Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

Následující Magdalena Hanusková: 1st International Conference on Sociolinguistics 2016