Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety

Vít Dovalil

[Chronicles]

(pdf)

Pluricentric language and their non-dominant varieties

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 4, pp. 353-356

Previous Jiří Mírovský: Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

Next Magdalena Hanusková: 1st International Conference on Sociolinguistics 2016