Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

Petr Mareš

[Recenze]

(pdf)

Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 3, s. 241-246

Předchozí Anna Čermáková, Marie Kopřivová: Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav

Následující Lisa Fairbrother: Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland