Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

Petr Mareš

[Book reviews]

(pdf)

Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 3, pp. 241-246

Previous Anna Čermáková, Marie Kopřivová: Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav

Next Lisa Fairbrother: Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland