Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Halina Zawiszová, Jiří Nekvapil

[Kronika]

(pdf)

5th International Language Management Symposium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 3, s. 256-260

Předchozí Helena Özörencik: István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku

Následující Martina Šmejkalová: František Trávníček (1888–1961): poznámky k životu a dílu