Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Halina Zawiszová, Jiří Nekvapil

[Chronicles]

(pdf)

5th International Language Management Symposium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 3, pp. 256-260

Previous Helena Özörencik: István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku

Next Martina Šmejkalová: František Trávníček (1888–1961): poznámky k životu a dílu