Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis

Petr Kaderka, Jiří Nekvapil

[Recenze]

(pdf)

Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 4, s. 345–350

Předchozí Jakub Kopecký: Argumentace v jazykové interakci

Následující He Shanhua: Li Yuming: Language Planning in China