Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis

Petr Kaderka, Jiří Nekvapil

[Book reviews]

(pdf)

Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 4, pp. 345–350

Previous Jakub Kopecký: Argumentace v jazykové interakci

Next He Shanhua: Li Yuming: Language Planning in China