Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Jaroslav David

[Recenze]

(pdf)

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 1, s. 58-61

Předchozí Martin Šemelík, Michaela Lišková: K lexikografickému zpracování tabuových slov

Následující Libuše Dušková: Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface