Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Jaroslav David

[Book reviews]

(pdf)

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 1, pp. 58-61

Previous Martin Šemelík, Michaela Lišková: K lexikografickému zpracování tabuových slov

Next Libuše Dušková: Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface