Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Ján Mačutek

[Recenze]

(pdf)

Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 1, s. 64-67

Předchozí Libuše Dušková: Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface

Následující Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman: Superdiverzita, komplexita a multimodálnost